SleepImpactScore©

Ontdek hoe de SleepImpactScore© snel en effectief de slaapkwaliteit van je medewerkers in kaart brengt, waardoor je bedrijf duizenden euro’s aan verzuimkosten bespaart.

Is slaaptekort stilletjes jouw bedrijfsproductiviteit aan het ondermijnen?

Wist je dat slechte slaap een van de grootste, maar vaak over het hoofd geziene, oorzaken is van verminderde werknemersprestaties en verhoogd verzuim? 

Een onderzoek van CZ Zorgverzekeringen onthulde dat 27% van de medewerkers slaapproblemen noemt als belangrijkste oorzaak van hun verzuim.

Dit terwijl slechts 11% van de werkgevers dit erkent als gezondheidsrisico.

Hiermee komen slaapproblemen op de tweede plaats qua gezondheidsrisico’s na werkstress als we kijken naar de Factsheet week van de werkstress van TNO.

Slaaptekort is dus een grote, maar vaak over het hoofd geziene factor van productiviteitsverlies en verzuim.

Stel je eens voor dat je medewerkers worstelen met onopgemerkte slaapproblemen, wat leidt tot verminderde concentratie, lagere productiviteit en zelfs gezondheidsproblemen. Dit kan een enorme impact hebben op de bedrijfsresultaten en werksfeer.

Slaapproblemen, veroorzaakt door zowel werk- al privéfactoren, kunnen negatieve invloed hebben op de prestaties en/of de inzetbaarheid van medewerkers.

11% van de werkgevers en 17% van de werknemers zien slaapstoornissen als risico.

27% van de medewerkers die het afgelopen jaar heeft verzuimd noemt het zelfs als oorzaak van hun verzuim.

Impact: slaapproblemen kosten de Nederlandse economie jaarlijks naar schatting 3 tot 4,5 miljard euro (Bakas, 2016). Het verzuimpercentage onder werknemers die slecht slapen (5,3%) ligt aanzienlijk hoger dan onder werknemers die gemiddeld tot goed slapen (2,4%).

NV LIOF – Een opmerkelijke transformatie

Bij NV LIOF nam twee derde van de medewerkers deel aan de SleepImpactScore©. Het resultaat? De slaapkwaliteit van hun personeel verbeterde significant.

Sint Maartenskliniek – Een sprong voorwaarts in medewerkerswelzijn

Bij de Sint Maartenskliniek verbeterde de zelfgerapporteerde slaapkwaliteit met 48%, wat leidde tot een daling in ziekteverzuim en een toename in algehele tevredenheid.

Capgemini – Duidelijke verbetering van de slaapkwaliteit en vermindering van mentale oververmoeidheid

Capgemini ondersteunt hun werknemers in het verbeteren van hun slaap, wat resulteert in een duidelijke verbetering van energie, focus en productiviteit. Maar ook in een vermindering van de mentale oververmoeidheid die zo herkenbaar is bij kenniswerkers. 

Neem nu de stap om de slaapgezondheid in jouw organisatie te verbeteren.

Vraag vandaag je gratis demo aan voor de SleepImpactScore© en zie hoe je de productiviteit kunt verhogen, verzuim kunt verminderen en een gezondere, gelukkigere werkomgeving kunt creëren.

Laat slaaptekort niet langer jouw bedrijfssucces beïnvloeden. Neem vandaag nog de controle terug met de SleepImpactScore©.

De verborgen kosten van slaaptekort: een Wake-Up Call voor HR-Professionals

Slaaptekort is een sluipend probleem dat de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van je medewerkers ernstig beïnvloedt. Wist je dat 45% van de werknemers kampt met slaapproblemen? Dit leidt tot verminderde concentratie, lagere productiviteit en een hoger ziekteverzuim.

Om dit probleem bij de wortel aan te pakken hebben we de SleepImpactScore© ontwikkeld. 

Deze wetenschappelijk onderbouwde test biedt diepgaande inzichten in de slaapgezondheid van jouw medewerkers, waardoor je gerichte acties kunt ondernemen om hun welzijn en prestaties te verbeteren. Je krijgt een duidelijk beeld van wie extra ondersteuning nodig heeft en wie al beschikt over een goede slaapconditie.

De SleepImpactScore© is geïnspireerd door het baanbrekende werk van Prof. Dr. Colin A. Espie en zijn team, wiens onderzoek in het Journal of Sleep Research de wetenschappelijke validiteit van onze benadering onderstreept. 

Met een grote steekproefgrootte en ontwikkeling van referentiewaarden, biedt onze tool betrouwbare en relevante slaapgegevens, essentieel voor het verbeteren van de slaapgezondheid binnen jouw organisatie.

“51 procent van de werkende bevolking is moe als ze ‘s morgens opstaan.”

De beperkte scope van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Terwijl een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) een waardevol instrument is voor algemene gezondheidsbeoordelingen binnen organisaties, schiet het vaak tekort als het gaat om het grondig analyseren van slaapproblemen en de ernst van slaapklachten. 

De vragen over slaap in een PMO zijn meestal oppervlakkig en bieden niet de diepgaande inzichten die nodig zijn om effectieve interventies te ontwikkelen. Dit is waar de SleepImpactScore© zich onderscheidt. 

Deze gespecialiseerde tool is specifiek ontworpen om een gedetailleerd en nauwkeurig beeld te geven van slaappatronen en -problemen. Met zijn wetenschappelijk onderbouwde aanpak en uitgebreide analyse biedt de SleepImpactScore© een veel rijker en bruikbaarder inzicht in slaapgerelateerde kwesties, waardoor jij gerichte acties kunt ondernemen om het welzijn en de productiviteit van jullie medewerkers te verbeteren.

In tegenstelling tot de beperkte scope van een PMO, stelt de SleepImpactScore© jou in staat om slaapproblemen effectief te identificeren, te begrijpen én aan te pakken, wat leidt tot minder verzuim, een gezondere en meer betrokken werkomgeving.

Met behulp van de SleepImpactScore© worden medewerkers gecategoriseerd in vier groepen – van ernstige slaapproblemen tot uitstekende slapers – en biedt het gepersonaliseerde aanbevelingen voor verbetering.

Veel medewerkers worstelen gemiddeld drie jaar met slaapproblemen

Veel medewerkers worstelen gemiddeld drie jaar met slaapproblemen voordat er actie wordt ondernomen, wat de uitdaging om hen te helpen aanzienlijk vergroot. Naarmate deze periode voortduurt, neemt het risico op verzuim en uitval gestaag toe. 

Bovendien zijn deze medewerkers vatbaarder voor het maken van fouten op het werk, wat de efficiëntie en veiligheid kan beïnvloeden. Vooral in gevallen van onregelmatige werktijden, zoals vroege, late en nachtdiensten, verdubbelt de kans op verzuim, waardoor het nog crucialer wordt om slaapproblemen tijdig en effectief aan te pakken.

10 voordelen van de SleepImpactScore©

Inzicht in slaapgedrag: Verkrijg gedetailleerde informatie over de ernst van de slaapklachten van medewerkers, essentieel voor het verbeteren van hun welzijn.

Vroegtijdige signalering: Identificeer snel medewerkers die risico lopen op slaapgerelateerde problemen, waardoor je tijdig kunt ingrijpen.

Verbeterde productiviteit: Door slaapkwaliteit te verbeteren, zie je een directe toename in de algehele productiviteit van het team.

Verlaagd verzuim: Vermindert het ziekteverzuim door slaapproblemen vroegtijdig aan te pakken en te beheren.

Persoonlijke aanpak: Biedt individuele ondersteuning via het ‘Persoonlijk Slaaprapport’ gebaseerd op de unieke slaapbehoeften van elke medewerker

Wetenschappelijke onderbouwing: Vertrouw op een tool die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerde methoden.

Gebruiksgemak: Een eenvoudige en toegankelijke manier voor medewerkers om hun eigen slaap te beoordelen en te verbeteren.

Datagestuurde besluitvorming: Maak weloverwogen beslissingen over welzijnsprogramma’s en interventies op basis van concrete data.

Verhoogde werktevredenheid: Verbeter het algemene welzijn en de tevredenheid van medewerkers door hun slaapkwaliteit te verhogen.

Positieve bedrijfscultuur: Draag bij aan een cultuur waarin welzijn en gezondheid centraal staan, wat de loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers verhoogt.

Vraag nu jouw gratis demo aan!

Extra verzuim door slecht slapen

Slecht slapende werknemers hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 5,3%, terwijl dit bij gemiddeld tot goed slapende werknemers slechts 2,4% is. Dit betekent dat slecht slapen leidt tot een extra verzuim van 2,9% (5,3% – 2,4%). Dit hogere verzuimpercentage onderstreept het belang van aandacht voor slaapkwaliteit binnen organisaties, aangezien het een aanzienlijke impact kan hebben op de algehele productiviteit en gezondheid van werknemers.

Stel je voor: een middelgroot accountantskantoor met 112 medewerkers, waarvan 45% kampt met slaapproblemen. Dit is geen zeldzaam scenario. De impact? Veel groter dan je denkt. Neem bijvoorbeeld de WGA-dossiers (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), die een bedrijf al snel €200.000 kunnen kosten. 

Nu, als je bedenkt dat een medewerker met een burn-out – vaak voorafgegaan door slaapproblemen – gemiddeld 9 maanden thuiszit, dan zie je de enorme financiële impact. En dat is nog zonder de extra belasting voor collega’s die het werk overnemen, of de kosten van werving en selectie voor vervanging.

Onze tip: wacht niet tot het te laat is. 

Door vroegtijdig slaapproblemen te identificeren en aan te pakken, kun je niet alleen aanzienlijke kosten besparen, maar ook het welzijn van je medewerkers aanzienlijk verbeteren. De SleepImpactScore© is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Het biedt niet alleen inzicht in de slaapkwaliteit van je team en organisatie, maar helpt ook bij het voorkomen van langdurig verzuim en de daarmee gepaard gaande kosten.

Vraag nu jouw gratis demo aan!

Slaapproblemen kosten geld, veel geld!

Laten we eens dieper duiken in de berekening voor ons voorbeeld van het middelgrote accountantskantoor met 112 medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat 45% van de werknemers slaapproblemen heeft. Dit betekent dat 50 van de 112 medewerkers (45% van 112) potentieel slecht slapen.

Volgens de statistieken is het verzuimpercentage onder werknemers die slecht slapen 5,3%, terwijl dit bij werknemers die goed slapen slechts 2,4% is. Dit betekent dat slecht slapende werknemers gemiddeld 2,9% meer verzuimdagen hebben dan hun goed slapende collega’s (5,3% – 2,4% = 2,9%).

Als we de gemiddelde loonkosten per medewerker, inclusief 13e maand en vakantiegeld, op €45.000 stellen (wat een conservatieve schatting is), dan zijn de jaarlijkse loonkosten voor het bedrijf € 5.040.000 (€ 45.000 x 112). Een extra verzuimpercentage van 2,9% betekent dat er jaarlijks een bijkomende verzuimkost is van 2,9% van deze loonkosten, wat neerkomt op ongeveer €146.160 (2,9% van €5.040.000).

Echter, deze extra verzuimkosten zijn alleen van toepassing op de 50 werknemers die slecht slapen. Dus, we moeten dit bedrag aanpassen naar het aantal slecht slapende werknemers. Dit betekent dat de extra verzuimkosten voor de 50 slecht slapende werknemers ongeveer € 88.000 bedragen (50/112 van €146.160).

Deze berekening toont aan hoe slaapproblemen een directe financiële impact hebben op een bedrijf. Het onderstreept het belang van het aanpakken van slaapproblemen, niet alleen voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor de financiële gezondheid van het bedrijf. 

Door de slaapkwaliteit van werknemers te verbeteren met tools zoals de SleepImpactScore©, kunnen bedrijven deze extra kosten verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan een gezondere, productievere werkomgeving.

Dus, wat denk je? Ben je klaar om de slaapkwaliteit in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen? 

Vraag nu een gratis demo aan van de SleepImpactScore© en ontdek zelf de impact die het kan hebben op jouw team en organisatie.

Vraag nu jouw gratis demo aan!

De mensen achter de SleepImpactScore©

House of Sleep, mede-opgericht door de gerenommeerde slaapexpert Floris Wouterson, is een toonaangevende organisatie gespecialiseerd in het verbeteren van slaap en welzijn. Met een diepgaande focus op slaapcoaching, hypnose en traumatherapie streeft House of Sleep ernaar om zowel individuen als organisaties te helpen hun slaapkwaliteit (sterk) te verbeteren.

Floris Wouterson, de drijvende kracht achter House of Sleep, is een gepassioneerde slaapcoach en de auteur van de bestseller Superslapen. Zijn expertise en ervaringen als Europa’s eerste Slaap Performance Coach hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve tools en programma’s gericht op slaapverbetering. Een van deze waardevolle tools is de SleepImpactScore©, een wetenschappelijk onderbouwde test die inzicht geeft in slaapgedrag en de ernst van eventuele slaapproblemen.

De SleepImpactScore© is speciaal ontworpen voor HR-professionals en vitaliteitsmanagers in bedrijven, en biedt een unieke benadering om slaapgerelateerde uitdagingen binnen organisaties aan te pakken. Deze tool categoriseert medewerkers op basis van hun slaapkwaliteit en identificeert diegenen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Dit helpt organisaties bij het verminderen van verzuim en het verbeteren van de algehele productiviteit en welzijn van hun medewerkers.

Floris Wouterson en House of Sleep staan bekend om hun holistische benadering van slaap, waarbij ze de relatie tussen slaap, voeding, beweging, licht en ademhaling benadrukken. Door zijn kennis en ervaring te delen via lezingen, podcasts, en publicaties, helpt Wouterson individuen en organisaties om de kwaliteit van hun slaap te verbeteren, wat leidt tot een betere gezondheid, meer energie en hogere productiviteit.

House of Sleep en de SleepImpactScore© vertegenwoordigen de kern van Wouterson’s missie om slaap en herstel permanent op de managementagenda te zetten, waardoor organisaties en hun medewerkers kunnen floreren in een gezonde, productieve omgeving.

Vraag nu jouw gratis demo aan!

Kan je organisatie een wake-up call gebruiken of meer inzicht in de slaapkwaliteit van jullie medewerkers?

Boek dan hier je gratis demo →

Vul dit formulier in zodat een van onze consultants je kan laten zien wat de SleepImpactScore© voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen. 

Kennismaken met de SleepImpactScore©?

Ja, graag!

Instemming(Vereist)

Door dit formulier te versturen, ga je akkoord met de privacyvoorwaarden